28
duben
2019
11. Těšínský Fortuna běh - propozice
Alena N. 7. 3. 2019

POŘADATELÉ:

Město Český Těšín
Miasto Cieszyn
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

TERMÍN: 28. dubna 2019 ve 12:00 hod.

TRASA: Okruh (cca 5 km) ulicemi polského a Českého Těšína, délka trati 10 km (atest PZLA). Časový limit – 75 min.

ÚČAST: Běhu se můžou zúčastnit běžci a běžkyně starší 16 let (nezletilí účastníci musí mít souhlas zákonných zástupců). Všichni účastníci se musí zaregistrovat v kanceláři závodu ve dnech 27. – 28. 4. 2019. Během registrace se účastníci musí prokázat platným dokladem totožností (občanský průkaz nebo pas), aby bylo možné ověřit věk a převzít startovní číslo. Převzetí čísla je vyjádřením souhlasu se zněním těchto pravidel a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro potřeby pořadatelů. Účastníci také musí podepsat potvrzení, že jim zdravotní stav nebrání zúčastnit se běhu. Pořadatel nepočítá se startem osob s postižením na invalidních vozíkách. Všichni účastníci závodu jsou povinní dodržovat pokyny osob zodpovědných za bezpečnost, pořádkových služeb a pořadatelů. Účastníci jsou povinni řídit se dopravními předpisy a občanským zákoníkem, za své jednání a chování jsou plně zodpovědní.
Limit účastníku byl nastaven na 1 400 běžců.

PŘIHLÁŠKY: Registrace probíhá na stránkách www.datasport.pl nebo www.fortuna.bieguliczny.pl v termínu do 15. dubna 2019 nebo do vyčerpání limitu 1 400 startovních čísel (přihlášených a zaplacených). Pořadatele počítají s přidanými místy pro pozvané závodníky a zástupce sponzorů.

NOCLEHY: Lze objednat noclehy 27./28. 4. 2019:
Gościniec Cieszyn, adresa al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn (areál městského stadionu), tel. +480 33/ 852 53 48, e-mail: recepcja@gosciniec.cieszyn.pl (50 PLN/osoba – 2 os. pokoj, 70 PLN/osoba – 1 os. pokoj),
Szkolne Schroniske Młodzieżowe, adresa ul. Błogockiej 24, 43 – 400 Cieszyn, tel. +480 33/ 852 16 29, e-mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl (cca 30 PLN/osoba).

PLACENÍ: Startovné ve výši 40 PLN vč. DPH je nutné uhradit ihned po internetové registraci, a to výhradně elektronickou formou do 15. 4. 2019. Startovné je nevratné. V odůvodněných případech lze startovné vrátit ve lhůtě 7 dnů ode dne uhrazení, nejpozději však 10 dnů před termínem závodu. Všechny záležitosti týkající se elektronických plateb směřujte prosím na e-mail platnosci@datasport.pl.
Platba v hotovosti v kanceláři závodu není možná.
Náklady na účast a nocleh hradí účastník nebo pověřené instituce. Náklady na organizaci hradí organizátoři.
Pokud chcete obdržet fakturu DPH pošlete prosím své údaje na adresu: biuro@asir.pl.

MĚŘENÍ ČASU: Čas je měřen systémem firmy DATASPORT s využitím elektronických čipů, které jsou zabudovány do startovního čísla a zajištěné molitanem. Číslo s čipem je připraveno k použití a musí být připevněno zepředu čtyřmi spínacími špendlíky. Jakékoli úpravy jsou zakázány. Pokud běžec bude závodit bez čísla, je automaticky diskvalifikován. Číslo s čipem je majetkem účastníka a bude vydáno v kanceláři závodu během registrace. Klasifikace běžců bude probíhat podle individuálních „čistýchčasů, s výjimkou prvních padesátí běžců, kteří protnou cílovou pásku. Ti budou klasifikování podle „hrubéhočasu. Z důvodu zachování co nejlepších sportovních podmínek na trati budou účastníci startovat podle výkonnosti od nejrychlejších po nejpomalejší v označených startovacích zónách 40 min., 50 min., 60 min.
Rozhodnutí hlavního arbitra jsou konečná.

KANCELÁŘ ZÁVODUPracovní doba kanceláře závodu je v sobotu 27. 4. od 15:00 do 18:00 a v den závodu od 08:00 do 11:00 v tělocvičně u městského stadionu, al. Jana Łyska 21, 43–400 Cieszyn

KLASIFIKACE:

 • celková M a Ž
 • dodatečná prémie,
 • ve věkových kategoriích:

Muži:                            Ročník                  Ženy
M16 16– 29 let         (2003 – 90)         Ž16 16 – 29 let
M30 30 – 39 let        1989 – 80)          Ž30 30 – 39 let
M40 40 – 49 let        (1979 – 70)         Ž40 40 – 49 let
M50 50 – 59 let        (1969 – 60)         Ž50 50 –59 let
M60 60 – 69 let        (1959 – 50)         Ž60 60 let a více (1959 a starší)
M70 70 let a více (1949 a starší)

Pozor: Běh se počítá do poháru Puchar Euroregionu Beskidy v silničních bězích (podrobné informace najdete na (www.halfmarathon.zywiec.pl, www.fortuna.bieguliczny.pl, www.biegfiata.pl)

CENY:
Finanční odměna v celkové klasifikaci žen a mužů za 1. – 6. místo:
1. 2 000 PLN a pohár.
2. 1 500 PLN a pohár.
3. 1 000 PLN a pohár.
4. 600 PLN.
5. 400 PLN.
6. 200 PLN.

Věcné ceny ve věkových kategoriích za 1. – 3. místo:
1. Věcná odměna v hodnotě zhruba 200 PLN od firmy HI–TEC.
2. Věcná odměna v hodnotě zhruba 150 PLN od firmy HI–TEC.
3. Věcná odměna v hodnotě zhruba 100 PLN od firmy HI–TEC.

Za traťový rekord v kategorii Ž a M – 500 PLN.

Dodatečné prémie v klasifikaci Ž a M za 1. – 3. místo /věcná nebo finanční odměna/
1. V hodnotě zhruba 500 PLN
2. V hodnotě zhruba 300 PLN
3. V hodnotě zhruba200 PLN

Zvláštní ceny:
1. Nejlepší běžkyně a běžci – občané polského a Českého Těšína /1. – 3. místa/
2. Nejstarší běžkyně a běžec.

Pozor: ceny se budou sčítat.

Každý účastník běhu obdrží funkční triko, startovní číslo se spínacími špendlíky, diplom se svým jménem – certifikát ke stažení na www.datasport.pl, teplé jídlo, vodu na trati a v cíli a upomínkové předměty od sponzorů; závodníci, kteří doběhnou do cíle obdrží památeční medaili.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Běh se bude konat dle pravidel PZLA. Pořadatel zajistí lékařskou péči a pojištění všech účastníku pro případ úrazu během běhu. Pořadatel nezajišťuje upomínkové předměty pro účastníky přihlášené po termínu. Běhu se nesmí zúčastnit osoby pod vlivem návykové látky. Je zakázáno závodit na vozíčkách, s hůlkami a podobným vybavením, se zvířaty, v doprovodu cyklistů a bruslařů. Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat pravidla běhu a předpisy týkajících se pohraničního pásma.

 

MLÁDEŽNICKÉ BĚHY

Propozice k mládežnickým běhům

ORGANIZÁTOŘI:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín,
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

TERMÍN: 28. dubna 2019 od 10:00 hodin

TRASA: Ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přes most Svobody a sportovní lávku, délka trasy 2 km. Start: Cieszyn – ul.J.Lyska u sportovní lávky.  Cíl: Cieszyn – městský stadion.

ÚČASTNÍCI: Běhu se mohou zúčastnit závodníci narozeni v roce 2000  a mladší , kteří doloží do kanceláře závodu prohlášení rodiče/zákonného o účasti v závodě. Vzor prohlášení je dostupný na stránce www.fortuna.bieguliczny.pl.

PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlášení školních skupin či klubů:

 • registrace by měla být provedena prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na stránce www.datasport.pl nebo www.fortuna.bieguliczny.pl do 8. dubna 2019,
 • učitelé/vedoucí z Polska musí osobně vyzvednout startovní balíčky se startovními čísly pro děti ve dnech 16. – 17. dubna 2019 v 9:00 –14:00 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně
 • startovní balíčky se startovními čísly pro děti z České republiky musí být vyzvednuty ve dnech 16. – 17. dubna 2019 od 9:00 do 14:00 hod. na zimním stadionu v Českém Těšíně, ul. Svojsíkova 833,
 • nepřidělené balíčky se startovními čísly jsou učitelé povinni vrátit do kanceláře závodu na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně do 26. dubna 2019.

Individuální přihlášení:

 • registrace do závodu by měla být provedena elektronicky prostřednictvím formuláře na adrese   www.datasport.pl nebo www.fortuna.bieguliczny.pl
  do 22. dubna 2019,
 • startovní balíček by měl být vyzvednut v den závodu v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně od 7:30 do 9:30 hod.

ČASOVÝ PROGRAM:
10:00 – dívky 2006 a mladší
10:20 – chlapci 2006 a mladší
10:40 – mládež 2004 – 2005 a juniorky 2000 – 2003
11:00 – mládež 2004 – 2005 a junioři 2000 – 2003

FINANCOVÁNÍNáklady na organizaci hradí pořadatel, cestovní náklady si hradí závodníci. Poplatky za startovné nejsou.

MĚŘENÍ ČASU: Čas je měřen systémem firmy DATASPORT s využitím elektronických čipů, které jsou zabudovány do startovního čísla a zajištěné molitanem. Číslo s čipem je připraveno k použití a musí být připevněno zepředu čtyřmi spínacími špendlíky. Jakékoli úpravy jsou zakázány. Pokud běžec bude závodit bez čísla, je automaticky diskvalifikován. Číslo s čipem je majetkem účastníka a bude vydáno v kanceláři závodu během registrace.

KANCELÁŘ ZÁVODU:
Místo: městské koupaliště v Cieszyně, ul. Jana Łyska 23
Termín a otvírací doba: neděle 28. 4. 2019 od 7:30 do 9:30

ÚSCHOVNA:
Místo: městské koupaliště v Cieszyně, ul. Jana Lyska 23
Termín a otvírací doba: neděle 28. 4. 2019 od 7:30 do 12:00

CENY:

 • za první místo v každé kategorii – pohár
 • za 1. - 3. místo v každé kategorii – věcné ceny
 • pohár náměstka hejtmana Moravskoslezskeho kraje pro školu s největší účastí žáků
 • každý účastník obdrží pamětní tričko, diplom se svým jménem – certifikát ke stažení na www.datasport.pl, oplatek a vodu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • odebrání startovního čísla znamená souhlas s pravidly a se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizátora,
 • každý účastník je povinen běžet se startovním číslem umístěným na viditelném místě zepředu,
 • organizátor zajišťuje bezpečnost v průběhu běhu,
 • každý závodník je povinen dodržovat předpisy a pravidla týkající se pohraniční oblasti,
 • ve sporných případech jsou konečná rozhodnutí sudích.

 

 

 

Rubriky

Kalendář akcí