01
červen
2020
Koupaliště se otevře na Den dětí
Alena N. 25. 5. 2020

Na základě plánu uvolňování opatření je od 25. května možné provozovat koupaliště, avšak za specifických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR a zvýšených hygienických opatření. Koupaliště v Českém Těšíně se otevře dne 1. června 2020.  Provoz bude probíhat za dodržování stanoveného maximálního počtu návštěvníků. 

 

Koupaliště bude otevřeno denně od 9:00 do 20:00 hod.  

Kolovna bude návštěvníkům k dispozici zdarma, avšak bez obsluhy. 

 

Povinnosti návštěvníků koupaliště:

 • před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou připraveným dezinfekčním prostředkem,
 • dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy,
 • při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m,
 • nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku a s výjimkou chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání,
 • dodržovat distanční vzdálenost 1,5 m ve frontách na atrakce (skluzavka, tobogán, skokanský můstek),
 • dodržovat stanovený povolený počet osob v jednotlivých bazénech:
  plavecký bazén - 120 osob,
  neplavecký bazén – 120 osob,
  brouzdaliště - 100 osob,
  atrakcový bazén – 240 osob,
 • při použití WC dodržovat zvýšenou osobní hygienu – důkladné omytí rukou, dezinfekce dezinfekčním prostředkem,
 • dbát pokynů zaměstnanců koupaliště a plavčíků.

Dle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících opatření se mohou podmínky provozu koupaliště kdykoliv změnit. V takovém případě bude nutné provoz přizpůsobit aktuální situaci a v té době platným podmínkám.

 

 

Rubriky

Kalendář akcí