31
květen
2021
Otevření koupaliště
Alena N. 1. 6. 2021

V případě příznivého počasí bude koupaliště otevřeno denně od 9:00 do 20:00 hod. 

Dle mimořádného opatření ze dne 28. května 2021 je s účinností od 31. května umožněn provoz umělých koupališť, a to za následujících podmínek: 

  • Kapacita umělého koupaliště je omezena na 1 osobu na 15m2 vodní a odpočinkové plochy koupaliště.
  • Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti. 
  • Návštěvníci ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních prostor, šaten, převlékáren a klidových zón, kde je nutné použít respirátor. 
  • S výjimkou dětí do 6 let věku musí návštěvníci dodržet obvyklá protiepidemiologická opatření - musí se při vstupu na koupaliště prokázat negativním antigenním nebo PCR testem, potvrzením o očkování či potvrzením, že prodělali covid v uplynulých 180 dnech. 

Podmínky provozu koupaliště se budou průběžně měnit v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR. 

Rubriky

Kalendář akcí