11
květen
2020
Provoz areálů od 11. května 2020
Alena N. 9. 5. 2020

S účinnosti od 11. května budou otevřena naše sportoviště za podmínek stanovených Vládou ČR. V současnosti viz. usnesení Vlády České republiky č. 490 ze dne 30. dubna 2020 - zde

PROVOZ AREÁLŮ OD 11.5. DO 30.6. - může se změnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace
 • Sportovní areál Frýdecká - otevřeno denně 7:00 - 20:00 hod. 
 • Zimní stadion - z důvodu rekonstrukce chladícího zařízení uzavřen
 • Tenisová hala - otevřeno pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod. 
 • Sportovní hala - otevřeno pondělí - pátek 8:00 - 21:30 hod., soboty a neděle - objednávky pouze telefonicky na tel. 605 841 988.
  Akce o víkendech pouze po individuální dohodě. 

Rezervace sportovišť jsou možné tefonicky u správců daného sportoviště nebo online prostřednictví našich webových stránek. 

Žádáme všechny návštěvníky sportovišť, aby se řídili bezpečnostními pokyny a instrukcemi správců jednotlivých areálů. 

Prosíme trenéry (cvičitele), aby bylo zajištěno, že svěřenci budou přicházet do Sportovní haly v celé skupině, krátce před zahájením tréninku, budou již převlečeni, po dobu pohybu ve vestibulu budou mít na ústech roušku, kterou si mohou sundat až po přezutí obuvi a při výkonu sportovní aktivity. Dále, aby byl zajištěn i hromadný odchod ze sportovní haly, a to ještě v době před příchodem další skupiny tak aby se tyto skupiny sportovců vzájemně nepotkávaly. Z tohoto důvodu budou časy tréninků upraveny tak, aby mezi jednotlivými skupinami vznikl prostor 15 min. pro opuštění haly a úklid prostor našimi správci. 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SPORTOVNÍ HALY

Vážení návštěvníci, pro zajištění bezpečnosti Vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Šatny a sprchy pro vás však zatím otevřít nemůžeme.
 2. Při vstupu do prostor Sportovní haly použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 3. Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již možné cvičit bez roušky, je potřeba mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji v místech jako je recepce, prostor na přezouvání, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí.
 4. V prostorách pro skupinová cvičení doporučujeme zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, a to vždy při dodržení maximální dovolené kapacity 100 osob.
 5. Časový harmonogram mezi jednotlivými skupinami je potřeba dodržovat tak, aby vznikl prostor 15 min. pro opuštění sportovní haly jedné skupiny sportovců, kdy zároveň proběhne větrání, nezbytný úklid a až následně je umožněn vstup pro prostovce na další pronájem/trénink.
 6. Platby za pronájemy preferujeme bezkontaktní.
 7. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit z automatu.
 8. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.
 9. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.
 10. Po každém použití tréninkové pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Pro skupinová cvičení doporučujeme nosit vlastní podložky.
 11. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
 12. Při odchodu ze sportoviště opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte naše správce. Jsme vám plně k dispozici.

Rubriky

Kalendář akcí