17
květen
2021
Sportovní hala bude od 17.5.2021 opět otevřena
Alena N. 14. 5. 2021

Aktualizace: od 31. května 2021 je omezen počet sportujících na 1 osobu/15 m2 vnitřní plochy sportoviště. V případě skupinových lekcí je nutné dodržovat rozestupy min. 2 metry. Sportovci již můžou využívat šatny a sprchy. 
Podmínky pro vstup do sportovní haly zůstávají beze změn. 

 

Aktualizace: od 24. května 2021 smí na jednom vnitřním sportovišti sportovat nejvýše 30 osob. Počet sportujících ve skupině se zvyšuje ze 2 na 12 osob. Uvolňují se tedy podmínky pro skupinové lekce a kolektivní sporty. Ostatní podmínky zůstávají beze změn. 

 

Od pondělí 17. května 2021 otevíráme sportovní i tenisovou halu, avšak za speciálního režimu. 

Bude platit limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy sportoviště, zároveň smí na jednom sportovišti sportovat nejvýše 10 osob, tzn. v rámci sportovní přípravy 10+1 trenér a ve skupině mohou být maximálně dva lidé. Sportovní hala je rozdělena na 2 oddělená sportoviště. 

Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy nejméně 2 metry, pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti. 

Prozatím nebude možné využívat sprchy a šatny. Přezouvání bude probíhat ve vestibulu sportovní haly. 

 

Všechny přítomné osoby se musejí prokázat negativním testem na Covid-19, a to PCR testem, který nesmí být starší než 7 dní nebo antigenním testem ne starším než 72 hodin, potvrzením o očkování (min. 14 dní od druhé dávky) nebo potvrzením, že spadají do ochranné lhůty 90 dnů po prodělání nemoci Covid-19. 

Sportovní kluby a trenéři jsou zodpovědni za dodržování platných hygienických opatření v rámci sportovní přípravy amatérských sportovců.

 

Žádáme Vás o dodržování výše uvedených podmínek provozu sportovišť a také všech platných nařízení Vlády ČR týkajících se např. nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech apod. Při sportovní činnosti není respirátor nutný. 

Děkujeme! 

 

V závislosti na epidemiologické situaci a aktuálních opatřeních bude průběžně docházet ke změnám opatření a podmínek provozu sportovišť. 

 

 

Rubriky

Kalendář akcí