Obchodní podmínky


Podmínky objednávání sportovišť
Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, Svojsíkova 833, 737 01  Český Těšín, IČ: 75107040

Zákazníci mají možnost rezervovat si vybrané sportoviště osobně na pokladně zimního stadionu, telefonicky nebo prostřednictvím online rezervačního systému na www.suzct.cz. Rezervace je platná až ve chvíli, kdy je uveřejněna na internetu. Na webových stránkách je možné objednávat jednotlivá sportoviště nebo se pouze podívat na jejich obsazenost.

 

Registrace

 • Před vstupem do online rezervačního systému je zapotřebí se zaregistrovat. Pro novou registraci je nutno uvést Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, telefon a e-mail, dále heslo, které bude sloužit k přihlášení do systému. Na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení o registraci a také zprávy o provedených či zrušených rezervacích.
 • Vaše osobní údaje v tomto rozsahu jsou nezbytné k plnění smlouvy dle občanského zákoníku (k vaší rezervaci). Tyto údaje jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům SÚZ p.o., slouží k tomu, aby mohl být zákazník včas informován o akcích, technických problémech či nepředvídatelných událostech, které by měly vliv na rezervaci daného sportoviště a nebudou poskytovány třetím osobám. V okamžiku odeslání rezervace dochází k uzavření smlouvy.

Rezervace sportovišť

 • Rezervace sportovišť je možná max. 30 dní předem. Jestliže jste zaregistrováni na webu nebo provedete rezervaci online, přehled vašich objednaných termínů se zobrazí v sekci „můj profil“.
 • Pro sjednání stálého termínu na celou zimní sezonu kontaktujte správce zimního stadionu.
 • Stálé termíny celosezónních zákazníků tenisové haly a ledové plochy je nutné uhradit vždy v prvním týdnu v každém měsíci v plné výši počtu rezervovaných hodin v daném měsíci. Nebudou-li stálé rezervace celosezónních zákazníků uhrazeny v prvním týdnu v každém měsíci, budou zbývající termíny v daném měsíci zrušeny.
 • V případě, že sportoviště není na další hodinu obsazeno a zákazník si pobyt na sportovišti prodlouží, bude mu účtována každá další započatá půlhodina za pronájem tenisové haly a každých započatých 15 min. na ledové ploše.

Zrušení rezervace

 • Pokud se zákazník na předem rezervovaný termín nedostaví, má provozovatel právo účtovat storno poplatek. Storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaného termínu bude účtován při další návštěvě sportovišť SÚZ.
 • Rezervaci lze bez poplatku zrušit nejpozději 24 hod před jejím začátkem. Pokud zákazník zruší rezervaci méně než 24 hod před jejím započetím, bude mu taktéž účtován storno poplatek v plné výši ceny rezervovaného termínu, a to bez nároku na náhradu objednaného termínu. 
 • V kratším čase než 24 hod před začátkem rezervace nelze danou rezervaci zrušit online. Tuto rezervaci lze zrušit pouze telefonicky u správce zimního stadionu na tel. 605 236 669 a zároveň dohodnout termín úhrady storno poplatku.
 • Včas neuhrazené pronájmy či storno poplatky mohou být důvodem k odmítnutí či zrušení dalších rezervací.
 • Při nevyužití předplacené rezervace celosezónních zákazníků nevzniká právo na náhradu v jiném termínu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů zrušit rezervaci stálých zákazníků, v takovém případě zrušení rezervace oznámí nejpozději 24 hod. předem a nabídne adekvátní náhradu či vrácení platby za daný termín.

Prodloužení stálého termínu na následující sezonu není automatické. V případě zájmu je zákazník povinen učinit předběžnou rezervaci na následující sezónu. Online rezervační systém na zimní sezonu bude pro všechny zákazníky otevřen každoročně od 1. 9.

Našim cílem je co nejvíce využít jednotlivá sportoviště.

 

Při jakýchkoliv nesrovnalostech v rezervačním systému prosím kontaktujte administrátora systému na tel. 731 401 775 nebo na e-mailu: info@suzct.cz